P-08

P-08

让喝水更便捷

智能自动上水器

    台面式          定量加水         360°旋转    

 10W小功率      多重降噪      食品接触用材质 


0.00
0.00
  
商品描述

让喝水更便捷

智能自动上水器

    台面式          定量加水         360°旋转    

 10W小功率      多重降噪      食品接触用材质 产品详情
弹压式阀门

按压滤茶,出水流畅
内置婴儿奶嘴级硅胶 封汤滴水不漏

用简单的方式
泡专业的茶

繁忙的快节奏生活,碎片化的时间

也能享受专业冲泡的好茶

手工吹制
高硼硅玻璃外杯

甄选膨胀系数3.3的高硼硅玻璃原材
可承受瞬时温差 -20℃-150℃

用简单的方式
泡专业的茶

繁忙的快节奏生活,碎片化的时间

也能享受专业冲泡的好茶